vydali jsme kniha proměn pište nám Nakladatelství MAXIMA

Co připravujeme?

 
 
 
         
 

JIN PING MEI aneb Slivoň ve zlaté váze

Z čínštiny překládá Oldřich Král

       Anonymní Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze z konce 16. století znamenal ve vývoji čínského románu podobný přelom jako Cervantesův Don Quijote v tradici novodobého románu západního.

       Neznámý autor, zřejmě sofistikovaný příslušník tehdejší literátské elity, spojil zkušenost velkého staršího vypravěčského románu s uměním novodobého mingského erotismu do velkolepé, vypravěčsky strhující, krutě ironické mozaiky života a mravů své doby.

       První český úplný překlad celého stokapitolového díla, a to v jeho nejranější (neupravené a necenzurované) tištěné verzi z přelomu let 1617 a 1618, představuje nejnáročnější projekt nakladatelství Maxima.

       Vstupní desetikapitolový svazek celé desetisvazkové ilustrované edice vyšel v nakladatelství Maxima koncem listopadu 2012, druhý svazek koncem listopadu 2013, třetí svazek v září 2014, čtvrtý v říjnu 2015, pátý, doplněný o přehledný seznam postav, v listopadu 2016 a šestý svazek v říjnu 2017.

       Sedmý svazek připravujeme pro vydání v roce 2018.
 
 
 
         
 

Mistr Zhuang

Z čínštiny přeložil Oldřich Král

     Na četná přání připravujeme na první půli roku 2018 dotisk tohoto titulu.

     Hlavním autorem Sebraných spisů Mistra Zhuanga byl Zhuang Zhou (vyslovte Džuang Džou) z doby Válčících států (475 - 221 př. n. l.). Historické prameny dokládají činnost muže toho jména na přelomu 4. a 3. stol. př. n. l. (? 369 - ? 286). Známější byl až jako Mistr Zhuang, nezávislý filosof, rádce a učitel vrcholné doby filosofické v Číně. Tak také většinou vystupuje v textovém korpusu, nesoucím jeho jméno. Mistr Zhuang platí za největší literární dílo dálněvýchodního taoismu, za jedno z největších a zcela jistě nejinspirativnějších děl čínského básnictví.